Sử dụng ví blockchain khi giao dịch mua bán bitcoin online

Để bảo mật cho bitcoin của mình thì các bạn nên sử dựng ví blockchain cho giao dịch mua bán bitcoin online để có thể đảm bảo được sự an toàn khi thực hiện giao dịch. Ví blockchain hiện nay đã phát triển và được nhiều người lựa chọn sử dụng

Cơ quan đăng ký đất đai Thụy Điển–Lantmäteriet đã nghĩ vậy, và đã nổi lên như một trong những cơ quan quốc gia đầu tiên đưa niềm tin của mình vào tình huống sử dụng. 


Lựa chọn sử dụng ví blockchain khi mua bán bitcoin online

.Mục tiêu theo trưởng bộ phận phát triển của chính quyền-Mats Snäll là tái tạo lại cách đăng ký đất đai.Mặc dù có một loạt các dự án kết hợp việc khởi động blockchain với các cơ quan chính phủ, nhưng công việc bán bitcoin online của Lantmäteriet có lẽ được phân biệt bởi sự tiến bộ vững chắc mà nó được thể hiện cho đến nay.

Ông trả lời CoinDesk:

Làm việc với chương trình ChromaWay và tư vấn Kairos Future, cũng như các ngân hàng SBAB và Landshypotek, Lantmäteriet đã kiểm tra xem liệu các dự án “blockchain” cá nhân có thể phục vụ như một phương tiện để thực hiện các giao dịch bất động sản kể từ tháng 6 năm ngoái ”Theo Snäll, ông Lantmäteriet cho biết bán bitcoin online đã thu hút được sự cởi mở và minh bạch trong việc công nghệ “blockchain” có thể cung cấp cho cơ quan, cũng như công dân Thụy Điển.Ông nói: “Việc kiểm soát đất đai cần phải công khai, cần phải cởi mở, cần minh bạch, an toàn và bảo mật”


Blockchain hứa hẹn

Chúng tôi đã thấy quá trình bán bitcoin online này khá là bảo thủ, nó vẫn bao gồm các thủ tục giấy tờ và những thứ như vậy và chúng tôi nghĩ rằng sẽ rất có ích khi xem liệu quá trình đó có thể thay đổi với sự trợ giúp của công nghệ blockchain hay không.Những người đề xuất Blockchain đã đưa ra rất nhiều lời hứa lớn về những gì công nghệ có thể làm cho khu vực công, nhưng việc bổ nhiệm đất đai cũng là mối quan tâm về mặt thống kê. Theo Ngân hàng Thế giới, khoảng 70% trên thế giới không có quyền kiểm soát đất phù hợp.“